Õigsuse mõistmine - Janno Peensalu


Õigsus on meie õige seisund Jumala ees! See on Jumala poolne kingitus meile Kristuses Jeesuses. Seda ei saa saavutada oma tegudega, sest siis oleks see enese-õigus, aga see ei suudaks meile kunagi saavutada positsiooni, mis meil täna on armust usu kaudu õigsuses, milles saame olla ja tulla igal ajal Jumala palge ette ilma süütunde, hirmuta, häbita ja alaväärsustundeta!