Lepingu vägi - Janno Peensalu


Tänapäeva ühiskonnas oleme me kaotanud arusaamist lepingute pühadusest, on see siis abieluleping, ostu-müügi lepped või isegi riigid ei pea kinni kokku lepitust. Piibel räägib verelepingust, mille alusel Jumal on inimesega kokkulepped teinud. See jutlus on lühivaade lepingu olemusest Vanas Testamendis ja Uue Lepingu õnnistustest ja väest, mida me Jumala lastena võime kogeda. Tähtis on mõista asju lepingu kohta, sest nii nagu iga asi tuleb meile Jumalalt armust usu läbi, on vaja tõsta usuteadlikkust ka selles valdkonnas!