Lastele


Kingi lapsele natuke armastust - saad selle kuhjaga tagasi.
(John Ruskin “The Crown of Wild Olive”, 1866)


VISIOON

Meie visioon on, et lapsed kuuleksid selget evangeeliumi, võiksid vastata Jumala kutsele ning saada päästetud. Iga lastetunni eesmärk on anda piibellikku järjekindlat õpetust, kuidas elada koos Jumalaga ja teha Tema tahtmist juba noorena ning tulla võitjana välja raskustest. Igas lapses peab olema valmisolek kuulutada Jeesust nii oma sõnade kui tegudega. Meie eesmärk on külvata Jumala Sõna head seemet parimasse pinnasesse, et see võiks tuua esile hea vilja uute ja ustavate jüngrite näol tulevikus.


LASTETUNNI ÜLESEHITUS

Pühapäevakool algab kell 11:00, kus lauldakse, palvetatakse, õpitakse tundma Jumalat, kuulates õpetust Piiblist. Igal pühapäeval õpitakse pähe üks Piiblisalm, mida mänguliselt korratakse ja mis sageli põnevaks võistluseks on kujunenud. Regulaarselt räägivad õpetajad misjonijutte ning alati saavad lapsed esitada küsimusi. Samuti käib iga tunni juurde mängimine, sageli mõistatuslehtede täitmine, värvimine. Alatise õpetuse juurde kuulub Jeesuse armastusest rääkimine ning selle väljendamine.