Evangeelium

Milleks pääste?

Me võiksime iga kurjategija maa peal vangistada, kõik narkootikumid hävitada, kõik vägivalda ja moraalset ebakõlbust sisendavad filmid ära vista, kogu nikotiin maailmast põletada, kõik halva eeskuju lasteaedadest, koolidest ja isegi kodudest kõrvaldada, ja kui inimene ka seda suudaks saavutada, jätkuks ikkagi kurjuse ja halva levik ja kasv meie ühiskonnas- niikaua kui inimsüda on kuri.

Inimese probleem on patune süda. Mees võib muuta oma harjumusi, kuid vaid Jumal suudab tema loomust muuta. Piibel ütleb, et “kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma…” Aadama esimesest patust saadik Eedeni aias, on elanud patt inimsüdames. Jah, psühhoogid räägivad täna, et inimene sünnib põhimõtteliselt heana, aga ümbritsev ühiskond ja inimeste mõju teeb teda halvaks. Tõde on aga selles, et ükski isa pole pidanud oma väiksele 1,5 aastasele või nooremale lapsele sõnakuulmatust õpetama, või kadedust, ahnust, hirmu, valetamist, manipuleerimist, vägivaldsust või muud liiki pahanduse tegemist õpetama. Miks? Sest kõik see on juba inimesele loomulik. Mida tuleb õpetada lastele, on sõnakuulmine, andmine, tõe rääkimine jne.

Kahjuks ei saa inimene oma patust loomust ise muuta ei heade tegude, hea käitumise, ei rohkete andidega ega üllaste mõtetega. Ei saa ka religioon, kirikus käimine või koguduse liikmeksolemine kedagi patuloomusest päästa. Kuna inimesel oli oma enda jõul täiesti võimatu saada vabaks kurjast loomusest ja end päästa, saatis Jumal oma

Poja Jeesuse Kristuse, kes tuli maa peale ja võttis inimkonna patud, haigused, vaesuse ja needuse ning kandis need ristile. Kolmandal päeval aga äratas Jumal Jeesuse surnust üles, ning Ta elab täna! Ja Ta ütleb igaühele: “Kes minu juurde tuleb, seda ma ei lükka välja ja kes minusse usub, sellel on igavene elu!”
Sõber, Jeesus armastab sind ja Tal on juba ammu valmis sinu elu jaoks hea plaan. Täna võid sa sellest kinni haarata, paludes Tal kõigepealt su patud andestada ja võttes Teda oma südamesse vastu kui Isanda ja Päästja. Palu selline lihtne palve Jumala poole kui soovid kogu südamest oma elu Jeesusele anda:

“Kallis Jumal taevas! Ma tulen su ette ja palun, et sa annaksid andeks kõik mu patud. Ma palun, et Jeesus sa tuleksid mu südamesse! Ma tunnistan sind oma Isandaks ja Päästjaks. Ma usun oma südames, et sa oled surnuist üles tõusnud. Ma tänan sind, et sa võtad mind vastu oma lapseks, et Püha Vaim võtab välja patuse loomuse mu südamest ja teeb mind täiesti uueks. Ma tänan sind uue elu ja uue alguse eest! Sellest hetkest peale olen päästetud patu väest, kuradi võimusest ja maailma vaimust. Ma olen nüüd Jumala Kuningriigis ja Jumal on minu Isa. Tänan sind Taevane Isa kõige selle eest Jeesuse nimel! Aamen."

Kui sa palusid selle palve koos minuga, ole hea ja anna meile sellest kindlasti teada, et võiksime aidata sind jätkata sellel heal teel, millele sa oled astunud. Kirjuta meile: eknkparnu@gmail.com