Suhtumised - Janno Peensalu


Suhtumised kontrollivad su elu. Aga sina kontrollid oma suhtumisi!