Garantii hästi lõpetamiseks - Janno Peensalu


Rm 8:28 ütleb, et kõik tuleb kasuks ühtlasi neile, kes Jumalat armastavad ja kes Tema kavatsuse järele on kutsutud. Jumala poolt algatatud kutsumine vastavalt Tema eesmärgile on midagi, mis Tema on seadnud ja kavandanud meie jaoks- me ei ole seda plaani välja mõelnud ja see osa on Jumala pool. Meie poolne osa on armastada Jumalat, millest räägib salmi esimene pool ja mis on garantii, et me lõpetame elus hästi!