Raha vägi - Janno Peensalu


Rahal on suur mõjuvõim maailmas. Selle pärast on peetud sõdu, mindud riidu, tehtud valeotsuseid ja antud ära sõpru. Samas on raha läbi tehtud palju head - rajatud kogudusi, saadetud välja misjonäre, toidetud vaeseid ja kuulutatud evangeeliumi. Jumal valis jõukuse oma lepingu kinnituseks juba Vanas Testamendis. Kristuses aga oleme ka meie saanud Aabrahami õnnistuste pärijaks ning Jumala eesmärk on selle läbi õnnistada kõiki rahvaid!