Jumalal pole üksi asi võimatu - Janno Peensalu


Jõulujutlus arutab lahti rohkem mõtet, mis on peidetud sõnadesse "ükski asi", mis algtekstis räägib rhema ehk isiklikult räägitud sõnast, antud Lk 1:37 kirjakohas Jumala rhemast.