Palve saladused - Janno Peensalu


Jumal alati ei täida meie kõiki palvesoove, aga Ta täidab meid lootusega meie palve ajas!